Find vej: Forside » Artikler » Vinterklar: Sådan undgår du skimmel i boligen

Vinterklar: Sådan undgår du skimmel i boligen

Lagt på billige-møbler.dk den 08-11-2014 af funitureMaster

En række daglige vaner ændrer sig, når temperaturen udenfor ikke længere indbyder til åbne vinduer. Hvis man ikke er opmærksom på fugt i indeklimaet , kan man ende med et både dyrt og sundhedsskadeligt skimmelproblem. Det kan være svært at forestille sig, at noget, man knap kan få øje på, kan gøre et hus usælgeligt på ganske kort tid. Men skimmelproblemer er bestemt ikke noget at spøge med. De mikroskopiske svampesporer findes overalt i luften – også i boligen – og venter bare på at blive fanget på et fugtigt underlag, hvor de kan vokse sig store og skadelige. Derfor giver det god mening at gøre livet så surt som muligt for skimmelsporerne i indeklimaet.

- Specielt i vinterperioden, når vi lukker for den naturlige udluftning og skruer op for varmen vil luftfugtigheden i boligen stige, forklarer ekspert i skimmelforebyggelse Jørn Mellergaard fra firmaet Rockidan. Den varme luft kan holde på meget vanddamp, og derfor er det afgørende for indeklimaet, at man er ekstra opmærksom på at lufte grundigt ud, at minimere produktionen af vanddamp og på at isolere boligens kolde overflader.

Vanddampen vil nemlig kondensere og blive til dug på kolde ruder og ydervægge, og hvis disse overflader bare er en smule fugtige hele tiden, har man givet perfekte betingelser for skimmel. Man ser det tydeligt på vinduer, der ofte dugger, hvor der hurtigt opstår tynde sorte belægninger langs gummilisten. Men på en tapetseret væg vil man sjældent opdage kondensfugt, før skimmelsvampenes mørke slør viser sig. Først i gemte hjørner, hvor luftcirkulationen er mindst, men siden også på større flader, hvorfra de sender millionvis af nye sporer ud i indeklimaet.

Alle huse kan få problemer med skimmel. I ældre boliger kan det være de kolde ydervægge, der forstærker problemet, mens det i moderne og højisoleret byggeri ofte er tætheden, der er udfordringen.
- Problemerne kan angribes med både maling og indvendig isolering af væggene, men uden gode vaner i hverdagen vil skimmelfaren altid lure lige om hjørnet, understreger Jørn Mellergaard.

Nedenstående tips er hentet fra Rockidans hjemmeside, hvor man kan læse mere om hvordan man opdager skimmel i god tid, og hvad man kan gøre for at minimere risikoen for nye angreb.

Forebyggende bygningskontrol
- Tjek for revner og utætheder i ydervægge
- Tjek fuger om vinduesrammer
- Tjek dræn og vandafledning
- Hold lyskasser rene
- Hold ventilation / aftræk / udsugning fri
- Tjek for tilstoppede tagrender og nedløbsrør

Forebyggende vaner
- Luft ud jævnligt og effektivt
- Hold friskluftventiler åbne
- Tør ikke tøj indenfor
- Brug emhætte i køkkenet og ventilator i badeværelset og hold dem rene
- Luk døren under bad, tør væggene af og luft ud
- Undgå møbler op ad kolde ydervægge
- Hold ens temperatur i alle rum

Optimal udluftning
- Gennemtræk sikrer mest effektiv udluftning
- Luft ud 2- 3 gange dagligt
- Kortere tid i de kolde måneder
- Husk også udluftning ved regnvejr
- Undgå udluftning af kolde kældre i stærk sommervarme